Η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια προχώρησε στη δημιουργία κατάλληλων χώρων συσκευασίας διαφόρων τύπων συσκευασιών (catering σε ½, 1 , και 2 κιλών σακούλες  για τους μεταπωλητές συσκευασμένων μπαχαρικών και διανομείς), και μικροσυσκευασία όλων των προϊόντων μας για τα καταστήματα λιανικής και εξαγωγές. Όλα αυτά σε άρτιους χώρους, υγειονομικού ενδιαφέροντος με άδεια συσκευασίας και HACCP.