Ο τομέας των τροφίμων  τις τελευταίες δεκαετίες  αναπτύχθηκε πάρα πολύ σε ποικιλίες, σε συσκευασίες, σε νέα προϊόντα άγνωστα μέχρι πριν λίγο καιρό. Στα πρώτα χρόνια η βιομηχανία ακολουθούσε τις παραδοσιακές τεχνικές. Όμως τα νέα προϊόντα έφεραν και νέες πρώτες ύλες (χρώματα, αρώματα πρόσθετα κλπ), νέες μεθόδους παραγωγής και πολλές φορές μεταφορά αυτών των προϊόντων σε μεγάλες αποστάσεις. Τότε έγινε κατανοητό ότι αυτή η βιομηχανία, η βιομηχανία παραγωγής τροφίμων δηλαδή,  έπρεπε να οργανωθεί , να λειτουργεί  κάτω από αυστηρούς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία πρώτα, και η αποφυγή των πιθανών βλαβερών συνεπειών των νέων πρώτων υλών στους καταναλωτές.
Έτσι θεσπίστηκαν κανόνες, κώδικες δηλαδή,  που διέπουν την βιομηχανία τροφίμων τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κανόνες- κώδικες  που επιβάλλουν ορθές πρακτικές  σε όλη την διαδικασία  παραγωγής  τροφίμων.
Τέτοιοι κώδικες είναι ο Codex Alimentarius σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και οι εθνικοί κώδικες των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του FDA, ο κώδικας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα.