Η ποιότητα των προϊόντων μας αποτελεί το κύριο μέλημά μας. Αγωνιστήκαμε πολύ για να μάθουμε να σπουδάσουμε θα λέγαμε τα είδη μας. Καταλάβαμε ότι εμείς είμαστε ο συνδεκτικός κρίκος μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή ώστε ο μεν παραγωγός να προσφέρει τόσο ασφαλή από φυτοφάρμακα,  βαρέα μέταλλα και μικροοργανισμούς προϊόντα όσο και θρεπτικά, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές καλλιέργειας.  Πράγματα  που θέλει ο καταναλωτής για τον εαυτό του κατ την οικογένεια του και ο καταναλωτής να είναι διατεθειμένος να προσφέρει το ανάλογο αντίτιμο ώστε να είναι ευχαριστημένος και ο παραγωγός . Μια δίκαιη άτυπη συμφωνία. Διαπιστώσαμε ότι για να έχουμε καλή ποιότητα πρέπει εμείς πρώτοι να ξέρουμε το κάθε προϊόν τόσο βοτανολογικά όσο και εμπορικά και να βρούμε αξιόπιστους παραγωγούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μετά να καθοδηγήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Έτσι  είμαστε πάντα σε επαφή με τους προμηθευτές μας για να ελέγχουμε την ποιότητα των προϊόντων από την πηγή.
Αφού παραλάβουμε τα προϊόντα τοποθετούνται σε χώρους κατάλληλους  ώστε να μην αλλοιώνονται μέχρι να εξαντληθούν και να μην αναπτύσσονται μικροοργανισμοί. Τα πιο ευαίσθητα τοποθετούνται σε ψυκτικούς θαλάμους.  
Κατά την   παραλαβή,  τα  προϊόντα  περνούν από εργαστηριακό έλεγχο ώστε να αποδειχθεί η καλή  ποιότητα  και για να έχουμε εξασφαλισμένα αποτελέσματα . Ο έλεγχος γίνεται  από  εργαστήρια  γνωστά για την αξιοπιστία τους , και την φερεγγυότητα τους που η εταιρεία μας συνεργάζεται  επί μακρόν.