Η ποιότητα είναι μια λέξη, μια έννοια αλλά συγχρόνως και ένας
αδιάκοπος αγώνας. Η ποιότητα είναι το ζητούμενο για κάθε άνθρωπο, κυρίως στα τρόφιμα αλλά δυστυχώς ο καθένας δίνει την δική του ερμηνεία. Άλλος την ποιότητα την προσδιορίζει οπτικά, άλλος λογικά και πολλοί συναισθηματικά, ανάλογα ο καθένας  με το γνωστικό του πεδίο , το συμφέρον του η κάτι άλλο.
Η ποιότητα όμως προσδιορίζεται αντικειμενικά με τα πιστοποιητικά δηλ. τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των προϊόντων. Άρα όταν λέμε πιστοποιητικά, εννοούμε ένα επίσημο χαρτί, από ένα υπεύθυνο εργαστήριο  που έχει κάνει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις και μας αποδεικνύει ότι το προϊόν είναι ασφαλές και θρεπτικό σύμφωνα με όλους τους κανόνες που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε κράτους και της Ευρ. Ένωσης.
Αυτά τα πιστοποιητικά για κάθε προϊόν έχει η εταιρεία μας, που εφοδιάζεται από τα υπεύθυνα εργαστήρια και που αποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι ασφαλές και τα  αποστέλλει στους πελάτες μας ώστε και αυτοί να αποδεικνύουν ότι εμπορεύονται ασφαλή  τρόφιμα.