Κάθε εταιρεία που σέβεται τον εαυτό της πάντα εφαρμόζει
πρακτικές και κανόνες  που να σέβονται  τα προϊόντα της και τους πελάτες της . Για μεν τις πρακτικές να εφαρμόζει ένα σύνολο ενεργειών ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για την πορεία των προϊόντων μέχρι την τελική κατανάλωση (HACCP), ώστε αν υπάρξει πρόβλημα να είναι εύκολο να εντοπιστεί. 
Επίσης κανόνες που να αποδεικνύουν ότι σέβεται όλους τους εμπλεκομένους στην διαδικασία παραγωγής ( fair trade , δίκαιο εμπόριο ), εμπορίας , προφύλαξης των επιπτώσεων  στο περιβάλλον,  κ.ά.
Όλα αυτά πρέπει να αποδεικνύονται  μέσα από την πιστοποίηση των εταιρειών  σε τοπικούς και διεθνείς φερέγγυους οργανισμούς   για να υπάρχει μια διαρκής και βιώσιμη ανάπτυξη.
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με HACCP 22000, και είναι ηθικά δεσμευμένη στο να εφαρμόζει κανόνες καλής εμπορίας