Τα  συσκευαστήρια μας από το 2012 στεγάζονται
σε βιομηχανικό κτήριο 500 τμ που βρίσκεται σε οικόπεδο 2000τμ στο κέντρο του Ασπροπύργου κοντά στην αστυνομία στην οδό Θρασυβούλου σε άρτια εξοπλισμένο κτήριο με όλους τους κανόνες υγειινής  που εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ISO 22000, και όπου η εταιρεία συσκευάζει τα προϊόντα της με κατάλληλο εξοπλισμό στις πιο ιδανικές συνθήκες.

Τα συκευαστήρια περιλαμβάνουν κατάλληλους χώρους συσκευασίας, χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων , χώρους αποθήκευσης συσκευαστικού υλικού και τέλος χώρους γραφείων.