Οι κεντρικές μας αποθήκες στεγάζονται σε βιομηχανικό κτήριο 2400τμ, που βρίσκεται μέσα σε μία αγροτική έκταση  20 στρμ, έξω από την βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου στην οδό Αγίας Μαρίνας στην θέση Γκορυτσά. Η επιλογή της τοποθεσίας έγινε με γνώμονα την δραστηριότητα της εταιρείας και την ανεμπόδιστη λειτουργία της. Ο χώρος μας είναι εύκολα προσβάσιμος τόσο σε βαριά οχήματα όπως μεγάλα φορτηγά και κοντέϊνερ που εξυπηρετούν την εταιρεία, όσο και στην πελατεία της επειδή είναι έξω από την κατοικημένη περιοχή και μακριά από κίνηση των οχημάτων των υπόλοιπων κατοίκων της περιοχής.

Οι κεντρικές αποθήκες της εταιρείας περιλαμβάνουν : Μεγάλους  χώρους κατάλληλους για αποθήκευση, ψυγεία διατήρησης ευπαθών προϊόντων , χώρο επεξεργασίας ρίγανης και μπαχαρικών (τρίψιμο, κοσκίνισμα, ανάμειξη, απεντόμωση κλπ ) ,  γραφεία για γραμματιακή υποστήριξη, και μεγάλους χώρους στάθμευσης και αναμονής φορτηγών.