Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτήριο της οδού Αγίας Μαρίνας. Περιλαμβάνουν τα γραφεία της γραμματιακής υποστήριξης  με τον κατάλληλο εξοπλισμό ( παραλαβή  παραγγελιών , κλείσιμο διαφόρων συναντήσεων , επίλυση τρεχόντων προβλημάτων ) , τα γραφεία του τμήματος τεχνολογικής υποστήριξης των προϊόντων μας ( βιβλιοθήκη με την νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιμα, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, R&D ),  τα γραφεία του τμήματος πωλήσεων  και  εξαγωγών ( επαφές με την πελατεία του εξωτερικού, κλείσιμο εκθέσεων )  το διαφημιστικό τμήμα , και το τμήμα διαχείρισης της διαδικτυακής παρουσίας της εταιρείας μας ( web pages, blog, facebook ). Σε αυτά τα γραφεία κτυπά η καρδιά της εταιρείας μας.
Τα γραφεία αυτά είναι στελεχωμένα με ικανά άτομα για τα οποία είμαστε υπερήφανοι.