Ως εισαγωγική εταιρεία, σκοπός μας είναι να προμηθευόμαστε
τα προϊόντα μας σε μεγάλη ποσότητα κατ’ ευθείαν από την χώρα παραγωγής τους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε συνεχή παρακαταθήκη των προϊόντων μας αλλά και ανταγωνιστικές τιμές. 
Παρ’ όλα αυτά οι τιμές των προϊόντων μας, υπόκεινται σε διαρκείς διακυμάνσεις -  αυξήσεις και μειώσεις - που σχετίζονται  με πολλούς παράγοντες όπως κακοκαιρία και  μειωμένη παραγωγή, πολιτική αστάθεια στη χώρα παραγωγής, μεγάλη  ζήτηση ή αντίθετα έλλειψη ενδιαφέροντος για το προϊόν και τις ισοτιμίες των νομισμάτων.
Εμείς παρακολουθούμε καθημερινά τις διεθνείς τιμές ώστε να προσαρμοζόμαστε ανάλογα για το συμφέρον των πελατών μας .