Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας χωρίς να έχουμε υποχρέωση από τον νόμο να το κάνουμε αυτό. Ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε είναι η διαφάνεια. Όλοι γνωρίζουμε ότι μία εταιρεία  συναλλάσσεται  με άλλες εταιρείες και άτομα που αυτοί θα πρέπει να έχουν καθαρή εικόνα του οικονομικού παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος ώστε να διασφαλίζονται  τα συμφέροντά τους. Η διαφάνεια  συντελεί στην αύξηση της αξιοπιστίας της εταιρείας μας και της διαπραγματευτικής της δυνατότητας.
Πιστεύουμε ακράδαντα  ότι στο εμπόριο πρέπει να επανέλθει η απωλεσθείσα  «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ» που η έλλειψή της τόσα δεινά συσσώρευσε για εμάς τους ίδιους και την πατρίδα μας.