Η ιστορία μας αρχίζει από πολύ παλιά, από τότε που το κέντρο της
Αθήνας και ειδικότερα η περιοχή του Ψυρρή, ήταν το κέντρο του Ελληνικού κόσμου των μπαχαρικών.
Η εταιρεία μας είναι συνέχεια παλαιότερης επιχείρησης με αντικείμενο την εισαγωγή μπαχαρικών, και  είχε την έδρα της στην οδό Ευριπίδου 58. Με την επωνυμία Αλεξόπουλος Αλέξανδρος  & ΣΙΑ Ο.Ε., αρχικά η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας ήταν η λιανική πώληση των μπαχαρικών και των φαρμακευτικών φυτών. Με την πάροδο του χρόνου όμως και αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες των  καιρών , η εταιρεία εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες εισαγωγικές επιχειρήσεις στον κλάδο της.
Σήμερα  και μετά από επιτυχημένη διαδρομή αρκετών  ετών, η επιχείρηση Αλεξόπουλος Αλέξανδρος & ΣΙΑ Ο.Ε μετέφερε  την έδρα της σε σύγχρονα κτήρια στον Ασπρόπυργο, όπου το μέγεθος των κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου της  επιτρέπει να έχει μεγάλoυς αποθηκευτικούς χώρους, κατάλληλους χώρους επεξεργασίας των προϊόντων της (ανασυσκευασία ,κοπή, καθαρισμός ,απεντόμωση, παλλετοποίηση) ,οργανωμένους χώρους γραφείων για γραμματιακή υποστήριξη, οργανωμένο συσκευαστικό κέντρο ,   και συγχρόνως  εύκολη πρόσβαση και στάθμευση  μεγάλων φορτηγών και νταλικών για φορτοεκφόρτωση ώστε να εκτελεί ανεμπόδιστα τις δραστηριότητές της.