Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στην ζωή είναι η γνώση. Η γνώση που αποκτάμε στο σχολείο για να πορευόμαστε στην ζωή και αργότερα η εξειδικευμένη γνώση που αποκτάμε για την επαγγελματική μας πορεία. Έτσι και εμείς ασχολούμενοι με τα μπαχαρικά και φαρμακευτικά φυτά συλλέγουμε με δυσκολία την απλή αλλά και την εξειδικευμένη γνώση στον τομέα μας ώστε να τον γνωρίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
Σε αυτό το σημείο θα παραθέτουμε υλικό με την ελπίδα να φανεί χρήσιμο.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στα αγροτικά προϊόντα  και ειδικότερα στα φαρμακευτικά φυτά είναι πρώτον η ταυτοποίηση των φυτών, δεύτερον η γνώση του σωστού ονόματος, και τρίτον  η αντιστοίχηση των δημωδών τοπικών  ονομάτων τόσο στα ελληνικά όσο και σε άλλες γλώσσες. Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ο μέσος καταναλωτής ακούγοντας για φυτά με θεραπευτικές ιδιότητες από την τηλεόραση τα ζητά με τις ξενικές ή δημώδεις ονομασίες και έτσι μεγαλώνει το πρόβλημα.
Εδώ κάνουμε μια προσπάθεια μέσα από πολύ μεγάλη βιβλιογραφία (ΚΑΒΒΑΔΑ κλπ), και αξιόπιστες βάσεις δεδομένων να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό αποσαφηνίζοντας αυτές τις ονομασίες.

Παρατίθενται φωτογραφίες των προϊόντων μας.

Παραθέτουμε links που θεωρούμε ενδιαφέροντα.