Η εταιρεία μας πάντα είχε βλέψεις τόσο για  τον Ελληνικό χώρο όσο και το εξωτερικό. Γι αυτό πάντα φρόντιζε να έχει μεγάλα αποθέματα ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη.
Έτσι πρώτα εξασφαλίσαμε την ποιότητα των προϊόντων μας και δεύτερον την αξιοπιστία μας. Μετά οργανώσαμε ειδικό τμήμα που να ασχολείται με αυτό τον τόσο δύσκολο τομέα, έναν τομέα που εμπλέκονται πολλοί όπως εργαστήρια αναλύσεων, αντιπρόσωποι, μεταφορείς που εγγυώνται την άριστη μεταφορά των προϊόντων, εκτελωνιστές, τράπεζες  κα. Επίσης, παρακολουθεί τις διεθνείς εκθέσεις, και τις διεθνείς τάσεις των προϊόντων ώστε να είμαστε στην πρωτοπορία των αναγκών.