Ένας βασικός τομέας των δραστηριοτήτων μας είναι η συσκευασία ( φασόν ) των προϊόντων μας για λογαριασμό και με την φίρμα του πελάτη μας (private label ).
Αυτό γίνεται σε ιδιαίτερες εγκαταστάσεις με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό και με όλες τις προδιαγραφές ( ISO 22000 ) που απαιτούνται. 
Όλη η διαδικασία ξεκινά αφού πρώτα συζητήσουμε και καταλάβουμε τις ανάγκες του πελάτη μας.
Τα προϊόντα θα καθαρισθούν θα απεντομωθούν και θα συσκευασθούν κάτω από τις καλύτερες συνθήκες σε συσκευαστικό υλικό αρίστης ποιότητος με συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα είναι ικανά να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε αγορά της Ελλάδος ή του εξωτερικού.