Την τελευταία δεκαετία  με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών  οι γνώσεις  και το εμπόριο  υπέστησαν μια τρομερή ώθηση, βρέθηκαν σε νέους δρόμους.
Οι πληροφορίες μπορούν  να είναι κτήμα του καθενός καθημερινά και με μεγάλη ταχύτητα. Η ανάπτυξη των εταιρειών γίνεται ραγδαία γιατί μπορεί να γίνει γνωστή  εύκολα και γρήγορα. Έτσι το εμπόριο άρχισε να αναπτύσσεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη  μέσω επιχειρήσεων  που με μικρό λειτουργικό κόστος εξ αιτίας της αύξησης της πελατειακής τους βάσης, μπορούσαν να στέλνουν εμπορεύματα παντού, λόγω της ταυτόχρονης ανάπτυξης των μεταφορών , δημιουργώντας επαφές με εμπόρους άλλων χωρών που παλαιότερα ήταν δύσκολο να βρεθούν. Όμως παραμένει δύσκολη η κατοχή των προϊόντων, των πρώτων υλών δηλαδή,  των μπαχαρικών  που δυστυχώς χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις σε γνώσεις, σε ανθρώπινο δυναμικό   και κυρίως σε επενδεδυμένα  κεφάλαια. Η εταιρεία μας τα διαθέτει όλα αυτά  και ήδη συνεργάζεται και  ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ανθρώπους που μέσα από το διαδύκτιο είναι ικανοί να αναπτύξουν επαφές με  εισαγωγείς και χονδρεμπόρους  άλλων χωρών ώστε να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους έχοντας για στήριγμα μια δυνατή εταιρεία.