ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στα Ελληνικά – RESERCH AND DEVELOPMENT στα Αγγλικά.
Το κλειδί της επιτυχίας. Κάποτε  πρόοδος υπήρχε  από τους λίγους διορατικούς, έξυπνους, διεισδυτικούς, με πενιχρά μέσα  και με την πάροδο πολλών χρόνων. Στην εποχή μας, αυτό γίνεται από τους ειδικούς  στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των εταιρειών με μεγάλο κόστος  αλλά σίγουρη απόσβεση. Κάθε εταιρεία που σέβεται τον εαυτό της διαθέτει τέτοια τμήματα  για να έχει εξασφαλισμένα προϊόντα και να πρωτοπορεί. 
Έτσι και εμείς στο μέτρο που μας αναλογεί, και επειδή σεβόμαστε τον εαυτό μας  και  θέλουμε να πρωτοπορούμε διαθέτουμε το δικό μας τμήμα. Αποτελείται από ειδικό τεχνολόγο  τροφίμων, κατάλληλα μέσα, συνεχή πειράματα νέων προϊόντων, νέων γεύσεων, με συνεχή παρακολούθηση των κωδικών, και παρακολούθηση των διεθνώς τεκταινομένων ώστε να έχουμε νέα και ασφαλή προϊόντα.